مشهد، کلاهدوز 47، نبش تورج 29، پلاک 119
05137232765
مشهد، کلاهدوز 47، نبش تورج 29
051-37232765

لیست نمایش کلی محصولات :

لیست کلیه شیرآلات میراب، نانوپلیمر یاس و ...
شمارهنامقیمتخرید
16791آسیابی گالوانیزه وارداتی118,000 
- +
15689اتصال قابل پیاده شدن7,850,000 
- +
16897بوشن جوشی گالوانیزه وارداتی - سفید33,000 
- +
16801بوشن جوشی گالوانیزه وارداتی - سیاه32,000 
- +
16370بوشن چسبی UPVC استخری فشار 16 بار | نانوپلیمر یاس88,000 
- +
16781بوشن گالوانیزه وارداتی40,000 
- +
16452بوشن یکسر دنده UPVC استخری فشار 16 بار | نانوپلیمر یاس
17016تبدیل غیر هم مرکز UPVC | پارس پلیمر سمنان160,000 
- +
16242تبدیل غیر هم مرکز UPVC | نانوپلیمر یاس160,000 
- +
16861تبدیل گالوانیزه وارداتی27,300 
- +
16821چپقی 45 درجه گالوانیزه وارداتی55,000 
- +
16751چپقی گالوانیزه وارداتی51,500 
- +
16831چهار راه تخت گالوانیزه وارداتی110,000 
- +
16350درپوش UPVC | نانوپلیمر یاس72,000 
- +
16761دنباله بلند گالوانیزه وارداتی37,500 
- +
16851دنباله کوتاه گالوانیزه37,800 
- +
17022رابط دریچه بازدید UPVC | پارس پلیمر سمنان415,000 
- +
16270رابط دریچه بازدید UPVC | نانوپلیمر یاس415,000 
- +
16353رابط نر و ماده (موفه) UPVC | نانوپلیمر یاس97,000 
- +
17026زانو 45 درجه UPVC سایلنت | پارس پلیمر سمنان82,000 
- +
16178زانو 45 درجه UPVC سایلنت | نانوپلیمر یاس82,000 
- +
16811زانو 45 درجه گالوانیزه وارداتی47,000 
- +
16375زانو 90 درجه چسبی UPVC استخری فشار 16 بار | نانوپلیمر یاس (نانو پول)149,000 
- +
17033زانو 90 درجه سایلنت UPVC | پارس پلیمر سمنان97,000 
- +
16192زانو 90 درجه سایلنت UPVC | نانوپلیمر یاس97,000 
- +
16278زانو خم 87.5 درجه UPVC | نانوپلیمر یاس485,000 
- +
16273زانو دو سر کوپله 45 درجه UPVC | نانوپلیمر یاس136,000 
- +
16771زانو گالوانیزه وارداتی48,800 
- +
16935سه راه تبدیل گالوانیزه وارداتی72,500 
- +
17040سه راهی 45 درجه سایلنت | پارس پلیمر سمنان166,000 
- +
16203سه راهی 45 درجه سایلنت | نانوپلیمر یاس166,000 
- +
17046سه راهی 90 درجه UPVC سایلنت | پارس پلیمر سمنان153,000 
- +
16184سه راهی 90 درجه UPVC سایلنت | نانوپلیمر یاس153,000 
- +
16377سه راهی 90 درجه چسبی UPVC استخری فشار 16 بار | نانوپلیمر یاس195,000 
- +
17052سه راهی تبدیل 45 درجه UPVC سایلنت | پارس پلیمر سمنان331,000 
- +
16196سه راهی تبدیل 45 درجه UPVC سایلنت | نانوپلیمر یاس331,000 
- +
16247سه راهی تبدیل 90 درجه سایلنت UPVC | نانوپلیمر یاس331,000