اتصال ایران | بازرگانی اسماعیل زاده

خانه / شیرآلات صنعتی میراب / شیر سوزنی

شیر سوزنی

دسته بندی ها
شیر سوزنی

کاربرد:

از شیر سوزنی میراب برای کنترل فشار و تنطیم جریان آب در خطو ط پمپاژ، خطوط انتقال و آبرسانی استفاده می شود.

ویژگی طراحی:

در این نوع شیر به علت حلقوی بودن سطح مقطع عبور جریان از ایجاد ارتعاش و لرزش جلوگیری شده،همچنین تغییرات مقدار دبی نسبت به درصد گشودگی شیر خطی می باشد. حرکت مستقیم پیستون شیر به جلو باعث کم شدن مقدار دبی و در نهایت به علت قرار گرفتن سیت پیستون بر روی سیت بدنه باعث آببندی شیر می شود.

بدنه:

بدنه شیر تخم مرغی شکل بوده،در سایزهای کوچک یک تکه و در سایز های بزرگ چند تکه می باشد.

راهنمای پیستون:

به علت طویل بودن راهنمای پیستون حرکت آن به راحتی و بدون ارتعاش با حداقل نیرو صورت می گیرد.

نشیمنگاه شیر:

انتخاب نشیمنگاه های مختلف در شیر کاربرد آن را در شرایط گوناگون میسر می سازد . ضمنا تعویض نشیمنگاه به راحتی امکان پذیر است.

گیربکس:

برروی شیر می توان گیربکس پیچی و یا حلزونی نصب نمود. همچنین امکان نصب عملگرهای برقی و هیدرولیکی نیز وجود دارد .

پوشش رنگ:

کلیه قطعات چدنی توسط رنگ اپوکسی پودری آبی(RAL5005یاRAL5015) بروش الکترواستاتیکی پوشش داده می شوند. 

لیست
شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس: